Terapihaven i Dannerhuset

Særlige kendetegn:

  • Projektet har været startskud til et metodekatalog for naturbaseret arbejde med voldsudsatte kvinder og børn.

  • Projektets mål var, at alle kvinder og børn på Danners krisecenter får tilbud om naturbaseret terapi.

  • Haven er også indrettet til at rumme børn og leg, den er anlagt i samarbejde med Københavns Universitet.

  • Projektet blev støttet af Realdania.

Danner har skabt en terapihave, som skal være et frirum, hvor kvinder og børn på krisecenteret har mulighed for at bearbejde det, de har været igennem. Haven giver børnene på krisecenteret bedre mulighed for at lege og på anden vis at kunne udtrykke sig. Derudover får de også mulighed for at lege og interagere med andre børn. Det kan være en hård belastning for børn at være på krisecenter, så frirummet i leg er vigtigt for børnene.

For kvinderne, der har været udsat for vold, er en typisk konsekvens, at de har mistet fornemmelsen for deres egen krop, og hvor deres egne grænser går. Her kan naturbaserede aktiviteter give dem mulighed for komme i kontakt med sig selv igen og afsøge egne grænser. 
Vores ambition er, at Danners terapihave er med til at højne voldsudsatte kvinder og børns livskvalitet og samtidig hjælpe dem til at fastholde et liv uden vold. Projektet med vores terapihave sker i samarbejde med Københavns Universitet og flere andre fonde. 


Se mere på https://danner.dk/danners-arbejde/terapihave

 SE MERE

Terapihaven i Danner

Nansensgade 1
1366 København K

 

Terapihaven er forbeholdt kvinder og børn, der bor på krisecenteret, og som har oplevet en stor fysisk og psykisk belastning gennem en kortere eller længere periode. Der er ikke åbent for offentligheden.

©2018-19 by terapihave.info